Služby

Vaše účetní doklady je možné odevzdávat buď v naší účetní kanceláři, nebo si je sami vyzvedneme u vás.

Daňová evidence + účetnictví

 • kompletní zpracování účetních dokladů
 • zpracování účetní závěrky a ročních výkazů
 • zpracování přiznání k dani z příjmů
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k dani spotřební
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • příprava dokladů ke kontrole na úřadech
 • zastupování při jednání na úřadech
 • zajištění služeb daňového poradce, popř. auditora
 • vypracování vnitřních směrnic firmy
 • vypracování zápisů z valné hromady
 • tvorba knihy jízd v tištěné i elektronické podobě
 • další služby dle dohody


Mzdy a personalistika

 • zpracování měsíčních mezd zaměstnanců
 • zpracování přehledů pojistného pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování dohod o provedení práce
 • zpracování srážkové a zálohové daně
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance na úřadech
 • tvorba pracovních smluv a smluv o provedení práce
 • příprava dokladů ke kontrole
 • zastupování klienta na úřadech